Första leverans 2000 Boken om Hopp NT till Varnhem.. 2000 senare i April! Just trycks 82 500 Boken om Hopp NT  för Hälsingland just nu! Be för att allt ska fungera bra.. vi behöver ca 750 000 kr till för tryckningen.
Vill du vara med att stödja utdelningen?
Hjälp oss att nå 200 000 hem i Härjedalen, Hälsingland, Jämtland och Medelpad Boken om hopp NT, genom att ge en gåva.
Märk gåvan: Hälsingland
Plusgirokonto: Bible for the Nations
PG 23 41 00-6
Swish: Street Church Sweden
Swish 1235403589
Kontakt: Sverige
Bible for the Nations
Box 5
24727 Genarp
Tel: +46 40 692 23 77
info@bible-for-the-nations.com
www.bible-for-the-nations.com

Konto i Sverige:
Nordea / 105 71
Bankkontonummer: 99 6026 0234 1006
Plusgiro Stockholm Nr. 23 41 00-6
IBAN SE88 9500 0099 6026 0234 1006 / SWIFT-BIC NDEASESS