550 000 biblar har delats ut • Ska fortsätta söderut

Bibelutdelningen i norr har gått i mål. Under två somrar har hushåll i åtta landskap fått 550 000 biblar samt 80 000 barnbiblar.

– En fantastisk sommar, säger Roul Åkesson i Brevlådemissionens ledning till Världen idag.

Som Världen idag tidigare berättat har Guds ord delats ut till människor i norra Sverige. I sommar har hushåll i Ångermanland, Lappland, Norrbotten samt Västerbotten fått Boken om hopp, innehållande Nya testamentet, personliga vittnesbörd samt ett kort med en hälsning från den lokala församlingen.

– En fantastisk sommar, all ära till Jesus. Det är för mig ett mirakel att vi klarat det, när man tänker på logistiken över stora ytor, säger Roul Åkesson.

Cirka 250 ungdomar, många av dem från Tyskland, har hjälpt till i arbetet. Även lokala församlingar har medverkat och kostnaden för biblarna, cirka fem miljoner kronor, har inkommit via gåvor, företagsannonser samt församlingars beställningar av biblar.

– Vi har upplevt Herrens hjälp på många sätt. Man har bett utanför dörrar låsta med koder och då har det kommit någon som skulle in eller ut ur fastigheten. Ungdomar har gång på gång berättat om mirakel, säger Roul Åkesson.

I år har 342 000 exemplar av Boken om hopp, 48 000 Boken om hopp för barn samt 3 000 barnbiblar på nordsamiska delats ut. I fjol delades 208 000 biblar samt 29 000 barnbiblar ut i Hälsingland, Härjedalen, Jämtland och Medelpad.

Den 31 augusti nådde gänget fram till Treriksröset.

– Där firade vi nattvard och tackade Herren för att vi nått ända upp.

Kommande sommar är bibelutdelningen planerad att fortsätta i Dalarna, Värmland, Gästrikland, Småland, Gotland samt Öland. Att ge hela Sverige Guds ord beräknas kosta 96 miljoner kronor.

– Vi har gjort två etapper och har fem etapper kvar. Med Guds hjälp hoppas vi kunna klara hela Sverige på fem år, säger Roul Åkesson.

Ola Karlman ola.karlman@varldenidag.se

Brevlådemissionen

■ Är ett nätverk som bildades i oktober 2020 av organisationen Bible for the Nations.

■ Visionen är att alla hem i Sverige ska få Nya testamentet.

■ I Norrland har man delat ut cirka 550 000 biblar, 77 000 barnbiblar samt 3 000 barnbiblar på nordsamiska.

■ Cirka fem miljoner biblar till behöver delas ut innan visionen om Nya testamentet till hela Sverige är förverkligad.